Produkty i usługi
products

Kompleksowe rozwiązania

Flowatch 3I Flowatch 3I Wielofazowe przepływomierze gazu mokrego Pietro Fiorentini należą do nieintruzyjnych wbudowanych systemów zapewniających rzeczywisty
Flowatch HS Flowatch HS Wielofazowe przepływomierze gazu mokrego Pietro Fiorentini należą do nieintruzyjnych wbudowanych systemów zapewniających rzeczywisty pomiar
Wielofazowy Przepływomierz Gazu Mokrego Flowatch Wielofazowy Przepływomierz Gazu Mokrego Flowatch Wielofazowe przepływomierze gazu mokrego Pietro Fiorentini należą do nieintruzyjnych wbudowanych systemów zapewniających rzeczywisty
Sonda Odcinania Wody NIR Sonda Odcinania Wody NIR Czujnik WLR opierający się na spektroskopii optycznej, idealny dla zastosowań, w których wymagana jest wyższa dokładność odcinania wody oraz zastosowań dotyczących zmian zasolenia wody.
HIPPS HIPPS High Integrity Pressure Protection System (HIPPS) tj. System ochrony wysokiej integralności ciśnienia jest mechanicznym i elektrycznym
Pakiety osuszania gazu z technologią ciekłych mediów (TEG) Pakiety osuszania gazu z technologią ciekłych mediów (TEG) Niniejsze jednostki są zazwyczaj zainstalowane w instalacji obróbki gazu, gdy wymagany jest suchy gaz. Glikol trietylenowy
Jednostka dehydratacji gazu z technologią złoża stałego (sita molekularne, tlenki glinu, żel krzemionkowy) Jednostka dehydratacji gazu z technologią złoża stałego (sita molekularne, tlenki glinu, żel krzemionkowy) Niniejsze jednostki są zazwyczaj zainstalowane w instalacjach obróbki gazu, gdzie suchy gaz będzie skraplany lub używany do ponownego wpuszczenia
Jednostka regeneracji glikolu Jednostka regeneracji glikolu Jednostki regeneracji MEG dostarczane są jako odrębne pakiety; zazwyczaj związane z instalacjami LTS gdzie MEG jest regenerowany w przedziale
Jednostka słodzenia gazu Jednostka słodzenia gazu Gaz ziemny zawierający CO2 i/lub H2S jest zazwyczaj uzdatniany w jednostkach słodzenia gazu
H2S Removal with liquid redox H2S Removal with liquid redox Niniejszy proces opiera się na reakcji redukcji-utleniania, która konwertuje H2S obecny w kwaśnym gazie do siarki elementarnej poprzez reakcję z
Jednostki usuwania H2S – technologia stałego złoża Jednostki usuwania H2S – technologia stałego złoża Technologia stałego złoża jest procesem słodzenia gazu ziemnego, który osiąga bardzo dobry stopień oczyszczania
Jednostka regeneracji azotu Jednostka regeneracji azotu Azot generowany jest poprzez wprowadzanie sprężonego powietrza do poliimidowej membrany kapilarnej
Bezpośrednie podgrzewacze kąpieli wody/glikolu Bezpośrednie podgrzewacze kąpieli wody/glikolu Głównym zadaniem niniejszych jednostek jest podgrzewania gazu w celu uniknięcia powstania hydratów po zmniejszeniu ciśnienia gazu.
Platforma zaworowa dla jednostki przetwarzania gazu Platforma zaworowa dla jednostki przetwarzania gazu Platformy zaworowe są zazwyczaj częścią jednostek dehydratacji sit molekularnych
Odwadniacz/odsalacz oleju Odwadniacz/odsalacz oleju Odsalanie/odwadnianie jest procesem usuwającym sól z ropy naftowej i redukującą zawartość wody
Pośredni podgrzewacz oleju Pośredni podgrzewacz oleju Zazwyczaj ropa naftowa musi być podgrzewana w celu zmniejszenia lepkości oraz umożliwienia dokładnej
Wielofazowy miernik podwodny Wielofazowy miernik podwodny Podwodny, wielofazowy przepływomierz Flowatch został opracowany w oparciu o tą samą wypróbowaną i przetestowaną
Flowatch HS Subsea Flowatch HS Subsea Podwodny, wielofazowy przepływomierz Flowatch został opracowany w oparciu o tą samą wypróbowaną i przetestowaną
Nadzorcza stacja pomiarowa Nadzorcza stacja pomiarowa Nadzorczy transfer jest niezbędny gdy gazy lub inne płyny są wymieniane między operatorami; płatność jest zazwyczaj
Redukcja gazu ziemnego oraz stacje pomiarowe Redukcja gazu ziemnego oraz stacje pomiarowe Zadaniem płozy redukcji ciśnienia jest regulacja ciśnienia wylotowego NG do ustawionej wartości.
Jednostka filtrująca gazu ziemnego Jednostka filtrująca gazu ziemnego Pietro Fiorentini dysponuje możliwością projektowania oraz dostarczania wyposażenia filtrującego gaz
Jednostka nawaniania gazu ziemnego Jednostka nawaniania gazu ziemnego Systemy wtryskowe nawaniania Pietro Fiorentini mogą zarządzać różnego rodzaju substancją zapachową tj
Jednostka kondycjonująca gazu końcowego Jednostka kondycjonująca gazu końcowego Niniejsze jednostki zostały zaprojektowane do ochrony silników napędzanych gazem ziemnym oraz
Podstacja CNG Podstacja CNG Podstacja CNG dostarcza gaz w obszary pozbawione sieci rurociągów, utrzymując niezmiennym bezpieczeństwo
Stacje okręgowe Stacje okręgowe Doświadczenie największego, światowego dostawcy stacji redukcji ciśnienia w połączeniu z doświadczeniem
City gates City gates Zadaniem płozy redukcji ciśnienia jest regulacja ciśnienia wylotowego NG do ustawionej wartości. Na jedno typowe
Inteligentne stacje Inteligentne stacje W dzisiejszych czasach, szybka dostępność wiarygodnych informacji jest rzeczą fundamentalną.
Kabina do wtłaczania biometanu Kabina do wtłaczania biometanu Przez wtłaczanie biometanu system gazowy nabiera innego charakteru - staje się odnawialny. Aby tak się stało, zanim zostanie wtłoczony i wykorzystany dokładnie tak
System analizy jakości System analizy jakości Analizując jakość biometanu, który jest wprowadzany do sieci gazu ziemnego, można wykorzystać odpady lub produkty uboczne
Pomiar podatkowy ilości Pomiar podatkowy ilości Pomiar podatkowy ilości biometanu wtłoczonego do sieci gazu ziemnego razem z analizą jakości dopełnia ramy informacyjne wymagane przez
Instalacja do redukcji lub sprężania biometanu Instalacja do redukcji lub sprężania biometanu Instalacja do wtłaczania biometanu jest w stanie dostosować się do zmienności ciśnienia powrotnego ustalonego przez operatora sieci lub niezbędnego do załadowania na butlowozy
Instalacja nawaniania biometanu Instalacja nawaniania biometanu W celu zapewnienia skutecznego nawaniania, biometan jest okresowo poddawany analizie zapachowej, aby umożliwić jego
Zautomatyzowany system Zautomatyzowany system Ciągłe monitorowanie parametrów procesowych i jakościowych biometanu naprowadza zautomatyzowany system
Service biometan Service biometan Wielość umiejętności związanych z systemem wtłaczania biometanu i mnogość zaangażowanych podmiotów sprawiają

Jesteś zainteresowany naszymi produktami i usługami?

Jesteś zainteresowany naszymi produktami i usługami?

Prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym w celu uzyskania dalszych informacji.

Pliki cookie pomagają nam dostarczać Ci nasze usługi. Korzystając z niniejszych usług zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Informacje