O nas

Nasze wartości

Postawiliśmy sobie pytanie:  „Co sprawi, że poczujemy się zjednoczoną firmą, konsekwentną w dążeniu do osiągnięcia obranych celów?”.
W odpowiedzi na to pytanie opracowaliśmy Schemat Wartości. Jest to zbiór wytycznych, jakimi kierujemy się w naszej codziennej pracy, we wszystkich obszarach naszej aktywności, niezależnie od sprawowanej funkcji, czy zajmowanego stanowiska.
Kierując się Schematem Wartości dbamy o poszanowanie i wcielanie w życie następujących ideałów:
•    Niezawodność:
Niezawodność oznacza poszanowanie zobowiązań i bezwzględne dotrzymywanie terminów, by sprostać oczekiwaniom klientów i budować zaufanie.
•    Komunikacja:
Komunikacja zapewnia, by strategie, plany, cele i inne treści docierały do odbiorców na czas, precyzyjnie i jednoznacznie. Oznacza także przekazywanie innym niezbędnych i użytecznych informacji pozwalających na lepsze zrozumienie naszej działalności i ocenę tego, co mamy do zaoferowania. Komunikacja to także dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem na najwcześniejszym możliwym etapie, a także udzielanie wyczerpujących odpowiedzi współpracownikom. To także uważne słuchanie i próba zrozumienia odmiennego punktu widzenia. Dobra komunikacja oznacza również weryfikację poprawności treści komunikatów i upewnianie się, że są one zrozumiałe dla innych.
•    Doskonałość:
Doskonałość oznacza stawianie sobie ambitnych, aczkolwiek osiągalnych celów w podnoszeniu poziomu profesjonalizmu oraz tworzeniu wartości dodanej dla siebie i firmy. To także optymizm i przekonanie o możliwości realizacji przyjętych założeń i zarazem próba zaszczepienia w innych pragnienia osiągnięcia sukcesu. Stawiamy czoła trudnościom i pokonujemy przeszkody. Dbamy o dobre relacje z innymi jednostkami i oddziałami, traktując naszych współpracowników jak klientów wewnętrznych. Im również oferujemy usługi, które muszą być najwyższej jakości i dostarczone na czas. Oznacza to także, że angażujemy się w pomiar osiąganych wyników i ciągłe doskonalenie, by jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych wewnętrznych i zewnętrznych klientów. Doskonałość oznacza umiejętność identyfikowania błędów i strat oraz natychmiastowe wdrażanie adekwatnych działań naprawczych w celu ich eliminacji.
•    Osiąganie wyników:
Praca z zaangażowaniem, zarówno indywidualna, jak i w zespole, oznacza determinację w analizowaniu problemów, poszukiwaniu rozwiązań i wypełnianiu obowiązków. Zakłada ona wyznaczanie priorytetów w procesie realizacji celów, wspólnie z innymi pracownikami, przyjmowanie na siebie odpowiedzialności i odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów. Zaangażowanie oznacza włączanie innych we wspólne działania i motywowanie do zmiany oraz ciągłego polepszania wyników. Wszystko to można osiągnąć korzystając z oferty szkoleń proponowanych przez firmę, a także kontrolowanie rezultatów w celach poznawczych i rozwojowych. Oznacza to także eksponowanie i docenianie osiągnięć.
•    Innowacyjność:
Innowacyjność oznacza pozytywne nastawienie do pracy własnej i działań innych osób, tworzące atmosferę zaufania, kreatywności i otwartości na nowe idee. Wdrażanie innowacji wiąże się z uważną i szczerą oceną nowych pomysłów. Polega także na proponowaniu rozwiązań z uwzględnieniem ich wykonalności oraz wyjaśnianiu przyczyn podejmowanych decyzji. Oznacza to stymulowanie do wykorzystania kompetencji i optymalizacji zasobów na drodze do wytyczonego celu. 
•    Praca zespołowa:
Praca zespołowa zakłada wspólne wytyczanie celów i informowanie współpracowników o osiągniętych wynikach, a także osiąganie kompromisów oraz wdrażania decyzji podejmowanych przez zespół. Oznacza to zarządzanie zadaniami i czasem, wybór najlepszych działań w związku z podjętymi decyzjami i przyjętymi założeniami. Praca zespołowa zakłada także określanie i stosowanie wytycznych gwarantujących skuteczność i kontrolę efektywności operacyjnej grupy. Praca zespołowa oznacza aktywne uczestnictwo w zadaniach realizowanych przez grupę, dzielenie się informacjami i wiedzą oraz ocenianie wspólnych pomysłów.
•    Szacunek:
Szacunek oznacza pozytywne nastawienie i uprzejmość wobec innych osób. Wiąże się to z uważnym słuchaniem, wymianą uwag nawet z osobami, które mają odmienne poglądy, a także przekuwaniem różnic w wartość dodaną. Szacunek oznacza obronę godności ludzi oraz ich pracy, bez względu na płeć, kulturę, rasę czy pochodzenie.
•    Szczerość:
Szczerość oznacza prawdomówność w stosunku do jakiejkolwiek osoby. Obcując z innymi, należy odnosić się wyłącznie do informacji i faktów, nawet wówczas, gdy należy wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec czyjegoś postępowania. Szczerość to udzielanie wiarygodnych informacji, głoszenie popartych faktami poglądów, przy jednoczesnym poszanowaniu opinii innych osób. Oznacza to także odwagę w podejmowaniu nieprzyjemnych tematów.
Pliki cookie pomagają nam dostarczać Ci nasze usługi. Korzystając z niniejszych usług zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Informacje