Rólunk

Értékeink

Feltettük magunknak a kérdést: „Mitől érezhetjük magunkat egységes Vállalatnak, amely erős a céljaink elérésében?”
Válaszunk egy Értéktáblázat kidolgozása volt: a Vállalatnál dolgozó összes munkavállaló által betartandó irányelveké és azok megosztásáé: eszközök, vezetők, felső vezetők és képviselők.

Az Értéktáblázatunkkal, mindannyian elkötelezettek vagyunk a következők tiszteletben tartásáért és megvalósításáért:
•    Megbízhatóság:
A megbízhatóság azt jelenti, hogy betartjuk a kötelezettségvállalásainkat  és haladéktalanul és minden időben, az elvárások teljesítéséért és a bizalomépítésért.
•    Kommunikáció:
A kommunikáció azt jelenti, hogy biztosítjuk, hogy a stratégiáink, a terveink, célkitűzéseink és információink pontosak, naprakészek és teljesek legyenek. Ez azt is jelenti, hogy másoknak átadjuk a számukra szükséges információkat, hogy felhasználhassák azokat, hogy megértsék a vállalkozásunkat és azt, mit várhatnak tőlünk. Ez azt jelenti, hogy a tudást és a tapasztalatot az ésszerűen legrövidebb időn belül át kell adni és minden körülmények között, mindenki számára megfelelő válaszokat adva, akikkel foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy gondosan odafigyelünk rájuk, és megpróbáljuk megérteni mások szempontjait. A jó kommunikáció: az általunk mondottak helyességének és megértésének az ellenőrzése .
•    Kiválósága:
A kiválóság nagyra törő, azonban elérhető célok kitűzését jelenti, hogy szakmaibbakká váljunk, értéket teremtve magunknak és a vállalatnak. Ez azt jelenti, hogy optimisták vagyunk és meggyőződésünk, hogy el fogjuk érni a céljainkat, megkísérelve átadni a siker-orientáltságunkat másoknak, az akadályokkal szembenézve és azokat leküzdve. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatokat építünk a különféle osztályainkon és irodáinkban dolgozó munkatársainkkal, belső ügyfeleinknek tekintve őket. Szolgáltatást kínálunk nekik, és azt helyesen és haladéktalanul nyújtanunk kell. Ez azt jelenti, hogy kötelezettséget vállalunk a teljesítmény mérésére és a tevékenységünk folyamatos fejlesztésére az ügyfeleink kielégítése céljából, belső és külső ügyfeleinket egyaránt. A kiválóság azt jelenti, hogy azonosítjuk a hibákat és a veszteségeket és azonnali és megfelelő lépéseket teszünk minden időben a kiküszöbölésük érdekében.
•    Az eredmények elérése iránti elkötelezettség:
Az elkötelezettség azt jelenti, hogy céltudatosan dolgozunk, egyénileg és csoportként egyaránt, a problémák elemzésében, megoldások ajánlásában és a kötelezettségeink teljesítésében. Ez az elérni kívánt célok fontossági sorrendjének a meghatározását jelenti, azokkal együtt, akikkel foglalkozunk, a felelősségek és a rendelkezésre álló erőforrások összehangolásával. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy az embereket bevonjuk a dolgokba és a változás iránt motiváljuk őket, folyamatosan javítva a teljesítményüket és az eredményeiket, a vállalat által biztosított képzési lehetőségekből a lehető legtöbbet kihozva, és az eredményeket felügyelet alatt tartva, a tanulásra és a fejlődésre összpontosítva. Ez pozitív eredmények felmutatását és felhasználását jelenti:
•    Innováció:
Az innováció azt jelenti, hogy pozitívak vagyunk a tekintetben, hogy mi magunk mit teszünk és mások mit tesznek, a bizalom és a leleményesség légkörét elősegítve, és az új javaslatok felé nyitottan. Az innováció az új javaslatok figyelmes és nyílt értékelését jelenti, arra válaszolva, hogy megvalósíthatók-e, és megmagyarázva, miért. Ez azt jelenti, hogy bátorítjuk az embereket arra, hogy aknázzák ki a tehetségüket és tegyék optimálissá az erőforrásokat, a megállapodott célok fényében.
•    Csapatmunka:
A csapatmunka azt jelenti, hogy a munkatársainkat tájékoztatjuk, és megosztjuk velük az elérendő célkitűzéseket és a csoport által elért eredményeket, elkötelezettséget teremtve a csoport döntéseinek elfogadása és megvalósítása iránt. Ez azt jelenti, hogy a tevékenységünket és az időnket irányítjuk, a csoport döntéseinek a megvalósításában és a célkitűzéseinek az eléréseiben a legjobb módot kiválasztva. Ez azt jelenti, hogy irányelveket dolgozunk ki és alkalmazunk a hatékonyság szavatolására, és a csoport üzemi hatékonyságának az ellenőrzésére. A csapatmunka azt jelenti, hogy aktívan részt veszünk a csoport tevékenységeiben, az információk és a tudás megosztásával és az elgondolások felhasználásával.
•    Tisztelet:
A tisztelet azt jelenti, hogy pozitívak és udvariasak vagyunk, amikor másokkal találkozunk, meghallgatjuk őket és összehasonlítjuk a megjegyzéseket, még azokkal is, akiknek a sajátunktól eltérők a nézeteik és a véleményük, és kötelezettséget vállalva a sokféleségből származó hozzáadott érték kiemelésére. A tisztelet azt jelenti, hogy megvédjük az emberek méltóságát és tetteit, a nembeli, kulturális, faji és származási hovatartozásuktól függetlenül.
•    Őszinteség:
Az őszinteség azt jelenti, hogy mindig mindenkinek igazat mondunk. Amikor másokkal érintkezünk, csak adatokat és tényeket alkalmazunk, még akkor is, ha arra kérjük őket, hogy fogadják el, vagy utasítsák el a tetteiket. Az őszinteség hiteles beszédet, az általunk elmondottak alátámasztását, mások elgondolásainak a tiszteletét és a kellemetlen témakörökkel való bátor szembesülést jelenti.
A sütik segítenek abban, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek. A szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja a sütik használatát. Info